اسامی پذیرفتگان ریاست جمهوری و شورای شهرستان سقز ۱۳۹۲

اسامی پذیرفتگان انتخابات ۹۲


ریاست جمهوری :

حسن روحانی

۱۸,۶۱۳,۳۲۹

 

شورای شهر :

فرماندار شهرستان سقز اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر سقز را به ترتیب زیر اعلام کرد.

هیوا نعمانی با ۹ هزارو ۱۹۱ رای

چنور رحیم زاده با ۸ هزارو ۹۴۸ رای

افشین عزیزی با  ۸هزارو ۶۵ رای  

سردار دوغی با ۷هزارو ۶۸۴ رای

امین وفادار با ۶ هزارو ۴۷۱ رای  

محمد کیانی با ۷ هزارو ۴۶۱ رای   

اسماعیل تیفوری با ۶هزارو ۳۰۲ رای  

محمد باغبانی با ۶ هزارو ۲۹۰ رای

اسعد شاهی با ۶هزارو ۷۴ رای

باقی رحمانپور با  ۶ هزارو ۵۳ رای

نظام غفاری با  ۴ هزارو ۹۲۶ رای

نادر فخری اسامی اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر سقز را به این ترتیب اعلام کرد .

۱-     رضا اسعدی با ۴ هزارو ۹۲۶ رای

۲-     قدرت احمدی با ۴ هزارو ۹۰۴ رای

۳-      امیر زارع زاده با ۴ هزارو ۶۷۶ رای

۴-     صالح امین پور با ۴ هزارو ۶۶۷ رای

۵-     هیوا فرجی با ۴ هزارو ۵۸۵ رای