اولین کنسرت موسیقی توان خواهان شهرستان سقز برگزار می شود

اولین کنسرت موسیقی توان خواهان شهرستان سقز برگزار می شود

اولین کنسرت موسیقی توانخواهان شهرستان سقز به همت مرکز «کازیوه» برگزار می شود

سرپرست،تنظیم آهنگ و نوازنده این کنسرت: رضا رحیمی (بالابان) «نرمه نای» است وامیر یوسف زاده «دهل»، ارسطو اللهی «دف»، ایوب وثوقی «دایره پوستی»، محمد بلوری  «دایره زنگی»، امید ولی زاده «باران»، کیوان گزیزی «تنبک»، مسعود شکری «چوبک» اعضای دیگر کنسرت توانخواهان سقز می باشند

زمان برگزاری کنسرت  ۲۵ لغایت ۲۷ تیرماه، ساعت ۲۱ الی ۲۳ می باشد که در سالن شهید بهشتی سقز اجرا می شود.

مرکز کازیوه از عموم شهروندان خواسته است جهت حمایت از هنرمندان جوان و توانخواه حضوری گسترده در این کنسرت داشته باشند.