دانلود آهنگ شبهام با تو مهتابیه

*** درخواستی بازکنندگان عزیز ***

 

شــــبــهام با تــــو مهـــتــابی      روزهــام بــا تو آفــتــابـــیــه

دریـــا هــمــیـــشــه آبــــیــه     عـــــشـــقـــم ای عــمــرم   

غـــم هــام دیــگــه رنـــگ نــداره     فــصــل هــام هــمــیــشــه بــهــاره

      

 

ایــن قــســمـــت روزگـــاره   عــشـــقــم ای عـــمـــرم

                           تـــــــــو  مــعــشـــوق منی     آرزوی مــــن      مــقـــصـــود  منـــی

                تـــــو آروم منی      اون حــادثـــه       موعـــود منی

                          شــــبــهام با تــــو مهـــتــابی      روزهــام بــا تو آفــتــابـــیــه

        دریـــا هــمــیـــشــه آبــــیــه    عـــــشـــقـــم ای عــمــرم

                      غـــم هــام دیــگــه رنـــگ نــداره     فــصــل هــام هــمــیــشــه بــهــاره

          ایــن قــســمـــت روزگـــاره          عــشـــقــم ای عـــمـــرم                             

                              تــــو قــرار منی      بـــهــار منی نــگــار منی

                     تــو هــمــه کــس مــن       هــم نــفــس مـــن           کــنــار منی

           شــــبــهام با تــــو مهـــتــابی       روزهــام بــا تو آفــتــابـــیــه

دریـــا هــمــیـــشــه آبــــیــه عـــــشـــقـــم ای عــمــرم

                     غـــم هــام دیــگــه رنـــگ نــداره فــصــل هــام هــمــیــشــه بــهــاره

                   ایــن قــســمـــت روزگـــاره          عــشـــقــم ای عـــمـــرم

شــــبــهام با تــــو مهـــتــابی      روزهــام بــا تو آفــتــابـــیــه

                  دریـــا هــمــیـــشــه آبــــیــه      عـــــشـــقـــم ای عــمــرم

          غـــم هــام دیــگــه رنـــگ نــداره               فــصــل هــام هــمــیــشــه بــهــاره

          ایــن قــســمـــت روزگـــاره         عــشـــقــم ای عـــمـــرم

                       شــــبــهام با تــــو مهـــتــابی     روزهــام بــا تو آفــتــابـــیــه


[ برای مشاهده کامل مطلب وارد سایت یا نام نویسی بکنید ]