همکاری با ما

همکار گرامی از اینکه برای تکمیل ثبت نام تشریف آوردید سپاسگذارم

بعد از بررسی مشخصات و تایید شما ، جهت مصاحبه و تست در رسته شغلی با شما تماس گرفته میشود

و خواهشا از هرگونه پیام یا تماس با ما خودداری فرمایید