درباره تیم طراح و برنامه نویس DEJECT

بنام پدید آورنده کدهای آفرینش

 

تیم طراحان و برنامه نویسان DEJECT سال ۱۳۹۴ در شهرستان سقز

از جامعه  فعالان کامپیوتر ، طراحان و مترجمین تشکیل

و باشعار زکات علم ، نشر آن است “ فعالیت خود را آغاز کرد

 

امیدواریم بتوانیم خدمت و قدم های کوچک و موفق آمیز برای این جامعه برداریم

و اهداف موثری و مفیدی برای تمام اعضا فناوری و کامپیوتر بگذاریم .

 

با تشکر
تیم طراحان و برنامه نویسان DEJECT